Zahájená habilitační řízení

Na základě splnění všech podmínek vyplývajících z §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena následující habilitační řízení vyjmenovaných uchazečů.

2016

Ing. Václav Machek, CSc.

Zahájení habilitačního řízení: 31. října 2016
Téma habilitační práce: Technologická rizika tepelného zpracování v teorii a v praxi
Téma habilitační přednášky: Technologická rizika tepelného zpracování a jejich předcházení
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 8. 6. 2017

2015

Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 30. ledna 2015
Téma habilitační práce: Komplexní přístup k degradačním procesům ve vybraných technických objektech
Téma habilitační přednášky: Příčiny vzniku degradace kovových materiálů
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 8. 6. 2017
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS