Informace pro uchazeče

Desatero proč studovat na FVTM


  • Stálá poptávka podniků po absolventech, která bude přetrvávat i do budoucna po absolvování technických oborech.
  • Plné uplatnění ve vystudovaném oboru.
  • Fakulta disponuje novým kvalitním a moderním přístrojovým vybavením.
  • Absolventi fakulty jsou velice dobře finančně ohodnoceni v průmyslových podnicích.
  • Nemáme nezaměstnané absolventy.
  • Můžete pracovat a zároveň studovat v rámci kombinovaného studia (studium pouze v pátek a v sobotu, 1x do měsíce).
  • Praxe je umožněna všem studentům během studia na FVTM.
  • V rámci studia na fakultě je možno studovat dva zahraniční jazyky.
  • Při studiu je možno vycestovat do zahraničí (studium, praxe) v rámci programu Erasmus+.
  • Podání diplomových a bakalářských prací si můžou studenti převést ze svého mateřského podniku.


Mám zájem studovat na fakultě.


V případě, že máte zájem o studium v některém z nabízených studijních programů Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nebo v detašovaném pracovišti fakulty v Chomutově, prostudujte si obecné informace a podmínky přijímacího řízení a seznamte se s termíny přijímacího řízení pro daný akademický rok (viz níže přiložené soubory ke stažení).
Přihláška

Ke stažení


pdf Podmínky přijímacího řízení pro Ph.D. studium 2017 - 2018
pdf Podmínky přijímacího řízení 2017 - 2018
pdf Podmínky II. kola přijímacího řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM
pdf Informace k přijímacímu řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijímacího řízení 2016 - 2017
pdf Podmínky přijímacího řízení 2015-2016 - Bc a NMgr II. kolo
pdf Podmínky přijímacího řízení Ph.D. 2015/2016
pdf Obecné informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2015 - 2016
pdf Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2015 -2016
pdf Podmínky přijímacího řízení 2015-2016 - Bc a NMgr
pdf Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - studentiPoplatky


Poplatky spojené se studiem
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS