Akademický senát

Akademický senát FVTM


Fakulta má vlastní Akademický senát (tzv. malý senát), který je nejvyšším orgánem fakulty. Je tvořen devíti členy, z čehož 6 jsou zástupci z řad akademických pracovníků (KAP) a 3 jsou zástupci studentů (KS).Funkční období aktuálního akademického senátu FVTM je do 31.3.2019.
Podrobné informace, zápisy z jednání a potřebné dokumenty naleznete na senátních stránkách.

Akademickém senátu UJEPFakulta má rovněž pět zástupců v Akademickém senátu univerzitním (tzv. velkém senátu). Tři členové jsou z řad akademických pracovníků, zbylí dva pak studenti fakulty. Celkový počet členů AS UJEP je 38 (ke dni 14.4.2014) - 23 v akademické komoře a 15 ve studentské komoře. Funkční období aktuálního akademického senátu UJEP je do 31.12.2016.
Zástupci fakulty:
Akademická komora AS:

Mgr. Irena HRALOVÁ

Ing. Sylvia KUŚMIERCZAK, PhD.

PhDr. Jan NOVOTNÝ, Ph.D.

Studentská komora AS:

Ing. Jaromír CAIS

Ondřej THORAkademický senát UJEP na univerzitních stránkách.


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS