Doktorské studium

Doktorské studium na FVTM probíhá od akademického roku 2007/2008 s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci v oboru strojírenské technologie se zaměřením na poznání teoretického základu celého oboru, včetně podrobného seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky, které navazuje na téma disertační práce.

Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je absolvování magisterského studijního programu technického nebo přírodovědného zaměření. Přihláška ke studiu se podává v květnu a v prosinci. Přesné datum a další informace jsou vždy stanoveny v Podmínkách přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP. Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je 4 roky. Student, vedený svým školitelem, plní během studia individuální studijní plán, který je dle zájmu sestaven z předmětů teoretického základu a oborových předmětů podle požadované úzké profilace budoucího absolventa. Doktorandům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium, obvykle doplňované dalšími zdroji příjmů, např. odměnami za řešení studentských interních grantů. Doktorské studium se orientuje na přípravu vědecké práce ve zvoleném oboru, jejíž dosažená úroveň je prezentována u státní doktorské zkoušky. Vědecké výsledky studentů jsou prokazovány zpracováním a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).
Studium je koordinováno oborovou radou fakulty, která jej řídí, organizuje a provádí jeho hodnocení.


Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FVTM UJEP
Přihláška ke studiu
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu
Stipendijní řád UJEP
Příkaz děkana č.5/2016 Doktorské studium
Stimulace studentů prezenčního doktorského studia na FVTM UJEP
Průvodce studentů doktorského studijního programu FVTM
Témata disertační práce
Návrh tématu disertační práce
Předměty doktorského studia
Individuální studijní plán
Protokol o vykonání zkoušky
Výroční hodnocení doktorského studia
Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS