Proč studovat FVTM

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Kafé s vědcem

Přijďte si s námi popovídat při šálku kávy do OC Forum, kde se uskuteční akce „Kafé s vědcem." 1. 9. 2016 od 17:00 do 18:00 hodin v Ústí nad Labem.

Harmonogram

29.08.2016

FVTM – termín podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení

07.09.2016

FVTM – přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium - II. kolo

12.09.2016

FVTM – náhradní termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium - II. kolo

15.09.2016

FVTM – vědecká rada

17.09.2016

UJEP – ukončení 2. části zkouškového období letního semestru

18.09.2016

UJEP – konec akademického roku 2015/2016

19.09.2016

UJEP – začátek akademického roku 2016/2017

24.11.2016

FVTM – vědecká rada

Zobrazit podrobný harmonogram

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

facebook wikipedie RSS