Proč studovat FVTM

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Sdělení fakulty

Státní závěrečné zkoušky v září 2017

odevzdání bakalářských a diplomových prací do 15. 8. 2017
podání přihlášky k SZZ do 31. 8. 2017
konání SZZ 14. 9. 2017

Stipendia ERASMUS+

Přednáška MSC

Hlasujte
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS