Proč studovat FVTM

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Sdělení fakulty

Státní závěrečné zkoušky

Dne 10. 11. 2016 se konají státní závěrečné zkoušky studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. K SZZ se může přihlásit: - student, který opakuje tu část SZZ, u které nevyhověl (předmět nebo obhajobu závěrečné práce), - student, který splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem pro vykonání státní závěrečné zkoušky (čl. 8 odst. 7 a 8). Zápočty ani zkoušky nebudou v měsíci září vypisovány. Termín pro odevzdání indexu, přihlášky k SZZ a závěrečné práce je do 3. 10. 2016.

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS